Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 258 40 70
2014 260 29 70
2013 256 42 70
2012 255 39 80
2011 314 52 60
2010 243 44 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 35,71% %
2021 65,69% %
2020 69,11% 78,43%
2019 75,49% %
2018 74,71% 50%
2017 74,65% %
2016 64,1% 100%
2015 56,59% 47,21%
2014 53,88% 38,7%
2013 54,43% 44,5%
2012 50,09% 34,68%
2011 48,19% 47,11%
2010 48,85% 51,81%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats