Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 0% 0% 0%
2021 2 50% 100% 50%
2020 8 62.5% 62.5% 0%
2019 12 41.667% 45.455% 8.333%
2018 19 52.632% 71.429% 26.316%
2017 26 46.154% 50% 7.692%
2016 31 67.742% 84% 19.355%
2015 45 57.778% 61.905% 6.667%
2014 53 58.491% 77.5% 24.528%
2013 41 34.146% 50% 31.707%
2012 10 40% 44.444% 10%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500898 2
  0%
  0%
  0%
21115 15
  60%
  64%
  7%
7000413 20
  40%
  40%
  0%
2021 2500898 2
  50%
  100%
  50%
21115 24
  67%
  73%
  8%
7000413 9
  78%
  100%
  22%
2020 2500898 8
  62%
  62%
  0%
21115 30
  70%
  72%
  3%
7000413 30
  90%
  90%
  0%
2019 2500898 12
  42%
  45%
  8%
21115 30
  53%
  67%
  20%
7000413 18
  22%
  27%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500898 19
  53%
  71%
  26%
21115 27
  41%
  65%
  37%
7000413 18
  61%
  92%
  33%
2017 2500898 26
  46%
  50%
  8%
21115 9
  11%
  14%
  22%
2016 2500898 31
  68%
  84%
  19%
2015 2500898 45
  58%
  62%
  7%
2014 2500898 53
  58%
  78%
  25%
2013 2500898 41
  34%
  50%
  32%
2012 2500898 10
  40%
  44%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500898 2 0% 0% 0% 0% 100% 0%
21115 15 0% 0% 0% 60% 33% 7%
7000413 20 0% 0% 5% 35% 60% 0%
2021 2500898 2 0% 0% 0% 0% 0% 50%
21115 24 0% 0% 4% 58% 25% 8%
7000413 9 22% 0% 33% 22% 0% 22%
2020 2500898 8 0% 0% 0% 63% 38% 0%
21115 30 0% 0% 7% 63% 27% 3%
7000413 30 0% 0% 10% 80% 10% 0%
2019 2500898 12 0% 0% 0% 33% 50% 8%
21115 30 0% 0% 0% 53% 27% 20%
7000413 18 0% 0% 0% 22% 61% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500898 19 0% 0% 0% 53% 21% 26%
21115 27 0% 0% 0% 41% 22% 37%
7000413 18 6% 0% 11% 44% 6% 33%
2017 2500898 26 0% 0% 0% 46% 46% 8%
21115 9 0% 0% 0% 11% 67% 22%
2016 2500898 31 0% 0% 10% 58% 13% 19%
2015 2500898 45 0% 0% 2% 56% 36% 7%
2014 2500898 53 0% 2% 13% 43% 17% 25%
2013 2500898 41 0% 0% 2% 32% 34% 32%
2012 2500898 10 0% 0% 10% 30% 50% 10%