Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 0% 0% 0%
2021 2 0% 0% 50%
2020 6 33.333% 50% 33.333%
2019 14 85.714% 85.714% 0%
2018 24 58.333% 60.87% 4.167%
2017 34 38.235% 39.394% 2.941%
2016 33 63.636% 65.625% 3.03%
2015 28 46.429% 54.167% 14.286%
2014 46 58.696% 62.791% 6.522%
2013 46 21.739% 22.222% 2.174%
2012 13 30.769% 33.333% 7.692%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500898 3
  0%
  0%
  0%
21115 19
  58%
  58%
  0%
7000413 13
  46%
  50%
  8%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500898 2
  0%
  0%
  50%
21115 20
  70%
  78%
  10%
7000413 13
  92%
  100%
  8%
2020 2500898 6
  33%
  50%
  33%
21115 27
  56%
  62%
  11%
7000413 26
  73%
  73%
  0%
2019 2500898 14
  86%
  86%
  0%
21115 26
  77%
  83%
  8%
7000413 20
  75%
  83%
  10%
2018 2500898 24
  58%
  61%
  4%
21115 20
  55%
  55%
  0%
7000413 12
  67%
  67%
  0%
2017 2500898 34
  38%
  39%
  3%
21115 4
  0%
  0%
  0%
2016 2500898 33
  64%
  66%
  3%
2015 2500898 28
  46%
  54%
  14%
2014 2500898 46
  59%
  63%
  7%
2013 2500898 46
  22%
  22%
  2%
2012 2500898 13
  31%
  33%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500898 3 0% 0% 0% 0% 100% 0%
21115 19 0% 0% 5% 47% 42% 0%
7000413 13 0% 0% 0% 38% 46% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500898 2 0% 0% 0% 0% 50% 50%
21115 20 0% 0% 10% 55% 20% 10%
7000413 13 8% 8% 31% 38% 0% 8%
2020 2500898 6 0% 0% 17% 17% 33% 33%
21115 27 0% 0% 26% 22% 33% 11%
7000413 26 0% 0% 27% 42% 27% 0%
2019 2500898 14 0% 0% 7% 50% 14% 0%
21115 26 0% 0% 4% 65% 15% 8%
7000413 20 0% 0% 0% 70% 15% 10%
2018 2500898 24 0% 0% 0% 54% 38% 4%
21115 20 0% 0% 5% 45% 45% 0%
7000413 12 0% 0% 25% 33% 33% 0%
2017 2500898 34 0% 0% 3% 26% 59% 3%
21115 4 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500898 33 0% 0% 3% 61% 33% 3%
2015 2500898 28 0% 0% 0% 46% 39% 14%
2014 2500898 46 0% 0% 7% 52% 35% 7%
2013 2500898 46 0% 0% 0% 22% 76% 2%
2012 2500898 13 0% 0% 0% 31% 62% 8%