Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 50% 100% 50%
2021 3 100% 100% 0%
2020 1 0% 0% 100%
2019 8 87.5% 100% 12.5%
2018 8 87.5% 100% 12.5%
2017 5 100% 100% 0%
2016 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500898 2
  50%
  100%
  50%
21115 6
  100%
  100%
  0%
2021 2500898 3
  100%
  100%
  0%
21115 14
  86%
  100%
  14%
2020 2500898 1
  0%
  0%
  100%
21115 8
  88%
  100%
  12%
2019 2500898 8
  88%
  100%
  12%
21115 8
  100%
  100%
  0%
2018 2500898 8
  88%
  100%
  12%
2017 2500898 5
  100%
  100%
  0%
2016 2500898 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500898 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
21115 6 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2021 2500898 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
21115 14 0% 0% 43% 43% 0% 14%
2020 2500898 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
21115 8 13% 0% 63% 13% 0% 13%
2019 2500898 8 0% 25% 63% 0% 0% 13%
21115 8 13% 0% 88% 0% 0% 0%
2018 2500898 8 13% 0% 50% 25% 0% 13%
2017 2500898 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500898 6 17% 17% 50% 17% 0% 0%