Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 3 66.667% 66.667% 0%
2020 4 50% 50% 0%
2019 6 50% 60% 16.667%
2018 9 77.778% 87.5% 11.111%
2017 24 95.833% 100% 4.167%
2016 20 65% 68.421% 5%
2015 45 86.667% 86.667% 0%
2014 47 51.064% 58.537% 12.766%
2013 27 66.667% 72% 7.407%
2012 6 83.333% 83.333% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500898 1
  100%
  100%
  0%
21115 18
  94%
  100%
  6%
7000413 9
  100%
  100%
  0%
2021 2500898 3
  67%
  67%
  0%
21115 16
  69%
  73%
  6%
7000413 18
  94%
  94%
  0%
2020 2500898 4
  50%
  50%
  0%
21115 23
  74%
  74%
  0%
7000413 13
  92%
  92%
  0%
2019 2500898 6
  50%
  60%
  17%
21115 16
  88%
  88%
  0%
7000413 11
  91%
  91%
  0%
2018 2500898 9
  78%
  88%
  11%
21115 22
  77%
  77%
  0%
7000413 14
  86%
  86%
  0%
2017 2500898 24
  96%
  100%
  4%
21115 6
  50%
  50%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  100%
2016 2500898 20
  65%
  68%
  5%
2015 2500898 45
  87%
  87%
  0%
2014 2500898 47
  51%
  59%
  13%
2013 2500898 27
  67%
  72%
  7%
2012 2500898 6
  83%
  83%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500898 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
21115 18 0% 0% 28% 61% 0% 6%
7000413 9 22% 0% 44% 33% 0% 0%
2021 2500898 3 0% 0% 0% 33% 33% 0%
21115 16 0% 0% 6% 63% 25% 6%
7000413 18 11% 6% 17% 56% 6% 0%
2020 2500898 4 0% 0% 25% 25% 50% 0%
21115 23 0% 0% 30% 43% 26% 0%
7000413 13 0% 8% 15% 62% 8% 0%
2019 2500898 6 0% 0% 17% 33% 33% 17%
21115 16 0% 0% 31% 56% 13% 0%
7000413 11 9% 27% 27% 27% 9% 0%
2018 2500898 9 0% 0% 11% 56% 11% 11%
21115 22 5% 0% 27% 45% 23% 0%
7000413 14 7% 0% 36% 43% 14% 0%
2017 2500898 24 0% 8% 13% 75% 0% 4%
21115 6 0% 0% 17% 33% 50% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500898 20 5% 15% 25% 20% 30% 5%
2015 2500898 45 0% 7% 20% 60% 13% 0%
2014 2500898 47 0% 0% 9% 43% 36% 13%
2013 2500898 27 0% 0% 0% 67% 26% 7%
2012 2500898 6 0% 0% 33% 50% 17% 0%