Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 0% 0% 0%
2020 3 66.667% 100% 33.333%
2019 6 100% 100% 0%
2017 5 100% 100% 0%
2016 11 63.636% 70% 9.091%
2015 11 90.909% 90.909% 0%
2014 11 63.636% 63.636% 0%
2013 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500898 1
  100%
  100%
  0%
21115 15
  80%
  86%
  7%
2021 2500898 1
  0%
  0%
  0%
21115 12
  83%
  91%
  8%
2020 2500898 3
  67%
  100%
  33%
21115 6
  100%
  100%
  0%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500898 6
  100%
  100%
  0%
21115 13
  85%
  85%
  0%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500898 5
  100%
  100%
  0%
2016 2500898 11
  64%
  70%
  9%
2015 2500898 11
  91%
  91%
  0%
2014 2500898 11
  64%
  64%
  0%
2013 2500898 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500898 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
21115 15 0% 0% 33% 40% 13% 7%
2021 2500898 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
21115 12 8% 25% 17% 33% 8% 8%
2020 2500898 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
21115 6 0% 0% 33% 67% 0% 0%
7000413 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500898 6 0% 0% 67% 33% 0% 0%
21115 13 0% 23% 15% 46% 15% 0%
7000413 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500898 5 20% 0% 0% 80% 0% 0%
2016 2500898 11 0% 0% 9% 55% 27% 9%
2015 2500898 11 0% 18% 27% 45% 9% 0%
2014 2500898 11 0% 18% 18% 27% 36% 0%
2013 2500898 4 0% 50% 25% 25% 0% 0%