Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 0% 0% 33.333%
2021 2 50% 50% 0%
2020 4 75% 100% 25%
2019 6 100% 100% 0%
2018 18 83.333% 83.333% 0%
2017 13 100% 100% 0%
2016 16 93.75% 93.75% 0%
2015 28 85.714% 85.714% 0%
2014 19 68.421% 68.421% 0%
2013 4 75% 75% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500898 3
  0%
  0%
  33%
21115 14
  86%
  86%
  0%
2021 2500898 2
  50%
  50%
  0%
21115 15
  93%
  93%
  0%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500898 4
  75%
  100%
  25%
21115 12
  100%
  100%
  0%
2019 2500898 6
  100%
  100%
  0%
21115 23
  83%
  86%
  4%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500898 18
  83%
  83%
  0%
21115 4
  50%
  50%
  0%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500898 13
  100%
  100%
  0%
21115 1
  0%
  0%
  0%
2016 2500898 16
  94%
  94%
  0%
2015 2500898 28
  86%
  86%
  0%
2014 2500898 19
  68%
  68%
  0%
2013 2500898 4
  75%
  75%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500898 3 0% 0% 0% 0% 67% 33%
21115 14 7% 0% 21% 50% 14% 0%
2021 2500898 2 0% 0% 50% 0% 50% 0%
21115 15 7% 13% 33% 40% 7% 0%
7000413 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500898 4 0% 0% 50% 25% 0% 25%
21115 12 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2019 2500898 6 0% 0% 50% 50% 0% 0%
21115 23 4% 0% 35% 43% 13% 4%
7000413 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500898 18 6% 0% 33% 44% 17% 0%
21115 4 0% 0% 25% 25% 50% 0%
7000413 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500898 13 8% 8% 23% 62% 0% 0%
21115 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500898 16 6% 0% 38% 50% 6% 0%
2015 2500898 28 4% 4% 32% 46% 14% 0%
2014 2500898 19 0% 0% 26% 42% 32% 0%
2013 2500898 4 0% 0% 50% 25% 25% 0%