Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 0% 0% 50%
2021 3 66.667% 66.667% 0%
2020 5 40% 50% 20%
2019 8 37.5% 42.857% 12.5%
2018 8 50% 57.143% 12.5%
2017 30 83.333% 83.333% 0%
2016 30 53.333% 53.333% 0%
2015 38 42.105% 42.105% 0%
2014 44 59.091% 60.465% 2.273%
2013 47 61.702% 76.316% 19.149%
2012 14 78.571% 78.571% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500898 2
  0%
  0%
  50%
21115 15
  80%
  80%
  0%
7000413 12
  92%
  92%
  0%
2021 2500898 3
  67%
  67%
  0%
21115 25
  80%
  87%
  8%
7000413 20
  95%
  95%
  0%
2020 2500898 5
  40%
  50%
  20%
21115 22
  68%
  68%
  0%
7000413 14
  57%
  57%
  0%
2019 2500898 8
  38%
  43%
  12%
21115 15
  73%
  73%
  0%
7000413 19
  84%
  84%
  0%
2018 2500898 8
  50%
  57%
  12%
21115 23
  83%
  83%
  0%
7000413 7
  71%
  71%
  0%
2017 2500898 30
  83%
  83%
  0%
21115 9
  44%
  44%
  0%
2016 2500898 30
  53%
  53%
  0%
2015 2500898 38
  42%
  42%
  0%
2014 2500898 44
  59%
  60%
  2%
2013 2500898 47
  62%
  76%
  19%
2012 2500898 14
  79%
  79%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500898 2 0% 0% 0% 0% 50% 50%
21115 15 0% 0% 13% 67% 20% 0%
7000413 12 8% 25% 33% 25% 8% 0%
2021 2500898 3 0% 0% 0% 67% 33% 0%
21115 25 0% 0% 16% 64% 12% 8%
7000413 20 5% 0% 40% 45% 5% 0%
2020 2500898 5 0% 0% 20% 0% 40% 20%
21115 22 5% 0% 23% 41% 32% 0%
7000413 14 7% 0% 29% 21% 43% 0%
2019 2500898 8 0% 0% 0% 38% 50% 13%
21115 15 0% 0% 20% 53% 27% 0%
7000413 19 5% 0% 37% 37% 16% 0%
2018 2500898 8 0% 0% 13% 38% 38% 13%
21115 23 0% 0% 22% 61% 17% 0%
7000413 7 0% 0% 57% 14% 29% 0%
2017 2500898 30 0% 0% 20% 63% 17% 0%
21115 9 0% 0% 0% 44% 56% 0%
2016 2500898 30 0% 0% 10% 43% 47% 0%
2015 2500898 38 0% 0% 5% 37% 58% 0%
2014 2500898 44 0% 5% 14% 41% 39% 2%
2013 2500898 47 2% 6% 26% 28% 19% 19%
2012 2500898 14 0% 0% 14% 64% 21% 0%