Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 4 50% 100% 50%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500898 1
  100%
  100%
  0%
21115 14
  93%
  100%
  7%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500898 4
  50%
  100%
  50%
21115 18
  94%
  100%
  6%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500898 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
21115 14 0% 93% 0% 0% 0% 7%
7000413 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500898 4 0% 0% 50% 0% 0% 50%
21115 18 0% 39% 56% 0% 0% 6%
7000413 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%