Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2021 5 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500898 1
  0%
  0%
  100%
21115 15
  93%
  100%
  7%
7000413 18
  72%
  100%
  28%
2021 2500898 5
  80%
  100%
  20%
21115 19
  74%
  100%
  26%
7000413 23
  74%
  100%
  26%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500898 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
21115 15 7% 20% 67% 0% 0% 7%
7000413 18 6% 33% 28% 6% 0% 28%
2021 2500898 5 0% 40% 40% 0% 0% 20%
21115 19 5% 47% 16% 5% 0% 26%
7000413 23 4% 35% 30% 4% 0% 26%