Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 40% 100% 60%
2021 7 42.857% 100% 57.143%
2020 15 73.333% 100% 26.667%
2019 45 77.778% 100% 22.222%
2018 43 74.419% 84.211% 11.628%
2017 40 67.5% 84.375% 20%
2016 51 72.549% 92.5% 21.569%
2015 74 67.568% 86.207% 21.622%
2014 76 59.211% 73.77% 19.737%
2013 64 62.5% 81.633% 23.438%
2012 47 63.83% 76.923% 17.021%
2011 20 60% 70.588% 15%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 5
  40%
  100%
  60%
2021 2501002 7
  43%
  100%
  57%
2020 2501002 15
  73%
  100%
  27%
2019 2501002 45
  78%
  100%
  22%
2018 2501002 43
  74%
  84%
  12%
2017 2501002 40
  68%
  84%
  20%
2016 2501002 51
  73%
  92%
  22%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2501002 74
  68%
  86%
  22%
2014 2501002 76
  59%
  74%
  20%
2013 2501002 64
  62%
  82%
  23%
2012 2501002 47
  64%
  77%
  17%
2011 2501002 20
  60%
  71%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 5 0% 0% 20% 20% 0% 60%
2021 2501002 7 0% 14% 0% 29% 0% 57%
2020 2501002 15 7% 27% 40% 0% 0% 27%
2019 2501002 45 4% 4% 27% 42% 0% 22%
2018 2501002 43 0% 2% 33% 37% 14% 12%
2017 2501002 40 3% 0% 28% 38% 13% 20%
2016 2501002 51 4% 0% 24% 45% 6% 22%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2501002 74 3% 0% 28% 36% 11% 22%
2014 2501002 76 3% 1% 16% 39% 21% 20%
2013 2501002 64 2% 0% 23% 38% 14% 23%
2012 2501002 47 0% 4% 21% 38% 19% 17%
2011 2501002 20 0% 0% 15% 45% 25% 15%