Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 8 62.5% 100% 37.5%
2020 24 87.5% 100% 12.5%
2019 26 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%
2017 12 83.333% 100% 16.667%
2016 23 95.652% 100% 4.348%
2015 24 100% 100% 0%
2014 32 93.75% 100% 6.25%
2013 24 87.5% 100% 12.5%
2012 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 6
  100%
  100%
  0%
2502758 26
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501002 8
  62%
  100%
  38%
2502758 29
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501002 24
  88%
  100%
  12%
2502758 18
  89%
  94%
  6%
2019 2501002 26
  100%
  100%
  0%
2502758 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501002 19
  100%
  100%
  0%
2502758 23
  91%
  95%
  4%
2017 2501002 12
  83%
  100%
  17%
2502758 2
  100%
  100%
  0%
2016 2501002 23
  96%
  100%
  4%
2502758 15
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2501002 24
  100%
  100%
  0%
2502758 22
  91%
  100%
  9%
2014 2501002 32
  94%
  100%
  6%
2502758 3
  67%
  100%
  33%
2013 2501002 24
  88%
  100%
  12%
2012 2501002 19
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 6 17% 17% 67% 0% 0% 0%
2502758 26 0% 4% 81% 15% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501002 8 0% 13% 50% 0% 0% 38%
2502758 29 7% 3% 69% 17% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501002 24 8% 4% 71% 4% 0% 13%
2502758 18 0% 0% 72% 17% 6% 6%
2019 2501002 26 0% 4% 77% 19% 0% 0%
2502758 10 10% 0% 40% 50% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501002 19 0% 0% 84% 16% 0% 0%
2502758 23 9% 4% 57% 22% 4% 4%
2017 2501002 12 0% 0% 50% 33% 0% 17%
2502758 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501002 23 9% 4% 70% 13% 0% 4%
2502758 15 0% 0% 87% 13% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2015 2501002 24 4% 0% 46% 50% 0% 0%
2502758 22 0% 0% 50% 41% 0% 9%
2014 2501002 32 0% 3% 41% 50% 0% 6%
2502758 3 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2013 2501002 24 4% 17% 54% 13% 0% 13%
2012 2501002 19 0% 0% 37% 63% 0% 0%