Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 7 85.714% 100% 14.286%
2020 8 62.5% 100% 37.5%
2019 30 90% 93.103% 3.333%
2018 40 92.5% 94.872% 2.5%
2017 35 77.143% 90% 14.286%
2016 47 68.085% 82.051% 17.021%
2015 57 82.456% 94% 12.281%
2014 78 69.231% 81.818% 15.385%
2013 62 83.871% 96.296% 12.903%
2012 52 75% 92.857% 19.231%
2011 29 75.862% 88% 13.793%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 2
  100%
  100%
  0%
2021 2501002 7
  86%
  100%
  14%
2020 2501002 8
  62%
  100%
  38%
2019 2501002 30
  90%
  93%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501002 40
  92%
  95%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501002 35
  77%
  90%
  14%
2016 2501002 47
  68%
  82%
  17%
2015 2501002 57
  82%
  94%
  12%
2014 2501002 78
  69%
  82%
  15%
2013 2501002 62
  84%
  96%
  13%
2012 2501002 52
  75%
  93%
  19%
2011 2501002 29
  76%
  88%
  14%
4311308 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2021 2501002 7 14% 71% 0% 0% 0% 14%
2020 2501002 8 0% 13% 0% 50% 0% 38%
2019 2501002 30 3% 23% 27% 37% 7% 3%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 2501002 40 3% 10% 40% 40% 5% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501002 35 3% 17% 17% 40% 9% 14%
2016 2501002 47 0% 9% 23% 36% 15% 17%
2015 2501002 57 4% 19% 18% 42% 5% 12%
2014 2501002 78 1% 17% 17% 35% 15% 15%
2013 2501002 62 3% 15% 27% 39% 3% 13%
2012 2501002 52 2% 12% 19% 42% 6% 19%
2011 2501002 29 3% 24% 17% 31% 10% 14%
4311308 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%