Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 25% 100% 75%
2021 6 33.333% 100% 66.667%
2020 9 55.556% 83.333% 33.333%
2019 27 96.296% 100% 3.704%
2018 36 97.222% 97.222% 0%
2017 33 87.879% 93.548% 6.061%
2016 49 85.714% 93.333% 8.163%
2015 54 70.37% 74.51% 5.556%
2014 80 71.25% 75% 5%
2013 58 67.241% 75% 10.345%
2012 48 64.583% 96.875% 33.333%
2011 29 51.724% 55.556% 6.897%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 4
  25%
  100%
  75%
2021 2501002 6
  33%
  100%
  67%
2020 2501002 9
  56%
  83%
  33%
2019 2501002 27
  96%
  100%
  4%
2018 2501002 36
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501002 33
  88%
  94%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501002 49
  86%
  93%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  0%
  0%
  100%
2015 2501002 54
  70%
  75%
  6%
2014 2501002 80
  71%
  75%
  5%
2013 2501002 58
  67%
  75%
  10%
2012 2501002 48
  65%
  97%
  33%
2011 2501002 29
  52%
  56%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 4 0% 25% 0% 0% 0% 75%
2021 2501002 6 0% 17% 17% 0% 0% 67%
2020 2501002 9 0% 22% 0% 33% 11% 33%
2019 2501002 27 0% 4% 7% 85% 0% 4%
2018 2501002 36 0% 3% 14% 81% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501002 33 0% 0% 12% 76% 6% 6%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501002 49 0% 0% 8% 78% 6% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 20 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501002 54 0% 4% 28% 39% 24% 6%
2014 2501002 80 0% 1% 16% 54% 24% 5%
2013 2501002 58 0% 2% 22% 43% 22% 10%
2012 2501002 48 0% 2% 29% 33% 2% 33%
2011 2501002 29 3% 0% 14% 34% 41% 7%