Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%
2021 4 50% 100% 50%
2020 8 37.5% 100% 62.5%
2019 33 87.879% 90.625% 3.03%
2018 38 86.842% 94.286% 7.895%
2017 34 85.294% 96.667% 11.765%
2016 43 81.395% 94.595% 13.953%
2015 45 91.111% 100% 8.889%
2014 78 76.923% 95.238% 19.231%
2013 53 77.358% 97.619% 20.755%
2012 40 90% 97.297% 7.5%
2011 27 88.889% 100% 11.111%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 5
  100%
  100%
  0%
2021 2501002 4
  50%
  100%
  50%
2020 2501002 8
  38%
  100%
  62%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501002 33
  88%
  91%
  3%
2018 2501002 38
  87%
  94%
  8%
2017 2501002 34
  85%
  97%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501002 43
  81%
  95%
  14%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2015 2501002 45
  91%
  100%
  9%
2014 2501002 78
  77%
  95%
  19%
2013 2501002 53
  77%
  98%
  21%
2012 2501002 40
  90%
  97%
  8%
2011 2501002 27
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 5 20% 0% 40% 40% 0% 0%
2021 2501002 4 25% 0% 25% 0% 0% 50%
2020 2501002 8 13% 0% 0% 25% 0% 63%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501002 33 9% 3% 42% 30% 9% 3%
2018 2501002 38 3% 0% 24% 61% 5% 8%
2017 2501002 34 3% 0% 38% 44% 3% 12%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501002 43 0% 0% 33% 49% 5% 14%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501002 45 2% 4% 44% 40% 0% 9%
2014 2501002 78 4% 4% 22% 47% 4% 19%
2013 2501002 53 6% 4% 34% 34% 2% 21%
2012 2501002 40 5% 8% 58% 20% 3% 8%
2011 2501002 27 7% 7% 37% 37% 0% 11%