Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 66.667% 100% 33.333%
2021 7 71.429% 83.333% 14.286%
2020 11 54.545% 100% 45.455%
2019 36 91.667% 100% 8.333%
2018 52 76.923% 95.238% 19.231%
2017 44 63.636% 77.778% 18.182%
2016 47 65.957% 77.5% 14.894%
2015 57 71.93% 89.13% 19.298%
2014 71 73.239% 85.246% 14.085%
2013 52 82.692% 97.727% 15.385%
2012 34 64.706% 81.481% 20.588%
2011 28 67.857% 95% 28.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 6
  67%
  100%
  33%
2021 2501002 7
  71%
  83%
  14%
2020 2501002 11
  55%
  100%
  45%
2019 2501002 36
  92%
  100%
  8%
2018 2501002 52
  77%
  95%
  19%
2017 2501002 44
  64%
  78%
  18%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2501002 47
  66%
  78%
  15%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2501002 57
  72%
  89%
  19%
2014 2501002 71
  73%
  85%
  14%
2013 2501002 52
  83%
  98%
  15%
2012 2501002 34
  65%
  81%
  21%
2011 2501002 28
  68%
  95%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 6 0% 0% 50% 17% 0% 33%
2021 2501002 7 14% 0% 14% 43% 14% 14%
2020 2501002 11 0% 18% 9% 27% 0% 45%
2019 2501002 36 6% 11% 39% 36% 0% 8%
2018 2501002 52 4% 0% 33% 38% 4% 19%
2017 2501002 44 2% 9% 30% 20% 18% 18%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501002 47 4% 0% 26% 36% 19% 15%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2501002 57 4% 7% 39% 23% 9% 19%
2014 2501002 71 4% 8% 45% 15% 13% 14%
2013 2501002 52 6% 8% 37% 33% 2% 15%
2012 2501002 34 6% 18% 26% 15% 15% 21%
2011 2501002 28 4% 14% 25% 25% 4% 29%