Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 80% 100% 20%
2021 5 80% 100% 20%
2020 19 94.737% 100% 5.263%
2019 35 97.143% 100% 2.857%
2018 18 88.889% 88.889% 0%
2017 38 81.579% 86.111% 5.263%
2016 29 93.103% 96.429% 3.448%
2015 44 95.455% 97.674% 2.273%
2014 42 95.238% 97.561% 2.381%
2013 23 86.957% 95.238% 8.696%
2012 11 81.818% 100% 18.182%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 5
  80%
  100%
  20%
2021 2501002 5
  80%
  100%
  20%
2020 2501002 19
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501002 35
  97%
  100%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2501002 18
  89%
  89%
  0%
2017 2501002 38
  82%
  86%
  5%
2016 2501002 29
  93%
  96%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2501002 44
  95%
  98%
  2%
2014 2501002 42
  95%
  98%
  2%
2013 2501002 23
  87%
  95%
  9%
2012 2501002 11
  82%
  100%
  18%
2011 2501002 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 5 20% 20% 0% 40% 0% 20%
2021 2501002 5 0% 0% 40% 40% 0% 20%
2020 2501002 19 5% 0% 47% 42% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501002 35 3% 9% 20% 63% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2501002 18 0% 0% 33% 56% 11% 0%
2017 2501002 38 3% 0% 32% 47% 13% 5%
2016 2501002 29 0% 0% 45% 48% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501002 44 0% 5% 41% 50% 2% 2%
2014 2501002 42 2% 7% 38% 48% 2% 2%
2013 2501002 23 4% 9% 43% 30% 4% 9%
2012 2501002 11 0% 0% 18% 64% 0% 18%
2011 2501002 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%