Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 25%
185h
39%
296h
22%
166h
0%
0h
9%
64h
5%
38h
750h
2021 5%
53h
49%
559h
31%
357h
0%
0h
10%
111h
6%
72h
1151h
2020 8%
203h
41%
1057h
13%
331h
0%
0h
23%
596h
16%
403h
2590h
2019 5%
193h
57%
2039h
11%
383h
0%
0h
23%
840h
4%
152h
3606h
2018 6%
291h
57%
2686h
15%
712h
0%
0h
18%
835h
4%
204h
4728h
2017 5%
219h
60%
2861h
13%
620h
0%
5h
16%
769h
6%
299h
4773h
2016 5%
261h
55%
2679h
16%
770h
0%
0h
16%
754h
8%
379h
4843h
2015 2%
85h
60%
3019h
14%
705h
0%
1h
19%
935h
5%
253h
4997h
2014 3%
150h
59%
2796h
15%
698h
0%
0h
20%
962h
3%
161h
4767h
2013 4%
218h
58%
2888h
13%
623h
0%
13h
16%
811h
8%
405h
4959h
2012 4%
223h
60%
3065h
5%
276h
4%
228h
18%
908h
8%
417h
5117h
2011 3%
133h
59%
2366h
5%
194h
5%
197h
17%
668h
11%
418h
3977h
2010 4%
93h
45%
1060h
7%
167h
10%
243h
23%
557h
11%
255h
2376h
2009 1%
14h
55%
594h
4%
44h
20%
219h
14%
149h
5%
58h
1079h