Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 55.556% 83.333% 33.333%
2021 6 83.333% 100% 16.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 9
  56%
  83%
  33%
2501233 67
  73%
  79%
  7%
2021 2501232 6
  83%
  100%
  17%
2501233 62
  60%
  63%
  5%
2020 2501233 61
  67%
  71%
  5%
2019 2501233 61
  92%
  93%
  2%
2018 2501233 64
  83%
  91%
  9%
2017 2501233 62
  79%
  86%
  8%
2016 2501233 64
  64%
  69%
  8%
2015 2501233 57
  86%
  88%
  2%
2014 2501233 57
  79%
  83%
  5%
2013 2501233 51
  96%
  100%
  4%
2012 2501233 51
  94%
  96%
  2%
2011 2501233 71
  80%
  92%
  13%
2010 2501233 78
  78%
  86%
  9%
2009 2501233 24
  75%
  78%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 9 0% 0% 22% 22% 11% 33%
2501233 67 3% 0% 42% 24% 19% 7%
2021 2501232 6 33% 0% 50% 0% 0% 17%
2501233 62 3% 0% 37% 19% 35% 5%
2020 2501233 61 5% 2% 43% 18% 28% 5%
2019 2501233 61 3% 0% 70% 16% 7% 2%
2018 2501233 64 3% 0% 69% 11% 8% 9%
2017 2501233 62 3% 0% 45% 31% 13% 8%
2016 2501233 64 2% 0% 42% 20% 28% 8%
2015 2501233 57 2% 2% 37% 46% 12% 2%
2014 2501233 57 4% 4% 46% 26% 16% 5%
2013 2501233 51 4% 16% 51% 25% 0% 4%
2012 2501233 51 4% 8% 55% 27% 4% 2%
2011 2501233 71 3% 13% 38% 27% 7% 13%
2010 2501233 78 5% 9% 40% 24% 13% 9%
2009 2501233 24 4% 0% 42% 29% 21% 4%