Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 89 86.517% 95.062% 8.989%
2021 92 77.174% 82.558% 6.522%
2020 102 76.471% 80.412% 4.902%
2019 88 71.591% 74.118% 3.409%
2018 108 80.556% 88.776% 9.259%
2017 106 48.113% 50% 3.774%
2016 89 53.933% 56.471% 4.494%
2015 103 90.291% 91.176% 0.971%
2014 92 64.13% 64.13% 0%
2013 112 75.893% 80.189% 5.357%
2012 120 73.333% 75.862% 3.333%
2011 102 51.961% 53% 1.961%
2010 80 53.75% 58.108% 7.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501231 183
  74%
  78%
  4%
2501232 89
  87%
  95%
  9%
2021 2501231 162
  59%
  64%
  7%
2501232 92
  77%
  83%
  7%
2020 2501231 235
  73%
  75%
  3%
2501232 102
  76%
  80%
  5%
2019 2501231 196
  51%
  57%
  11%
2501232 88
  72%
  74%
  3%
2018 2501231 180
  48%
  49%
  2%
2501232 108
  81%
  89%
  9%
2017 2501231 160
  49%
  53%
  8%
2501232 106
  48%
  50%
  4%
2016 2501231 179
  61%
  70%
  12%
2501232 89
  54%
  56%
  4%
2015 2501231 215
  69%
  73%
  6%
2501232 103
  90%
  91%
  1%
2014 2501231 188
  49%
  55%
  12%
2501232 92
  64%
  64%
  0%
2013 2501231 176
  62%
  67%
  7%
2501232 112
  76%
  80%
  5%
2012 2501231 198
  65%
  69%
  6%
2501232 120
  73%
  76%
  3%
2011 2501231 230
  60%
  63%
  5%
2501232 102
  52%
  53%
  2%
2010 2501231 159
  39%
  43%
  9%
2501232 80
  54%
  58%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501231 183 4% 2% 14% 54% 21% 4%
2501232 89 10% 7% 40% 28% 4% 9%
2021 2501231 162 1% 1% 9% 49% 34% 7%
2501232 92 1% 5% 17% 53% 16% 7%
2020 2501231 235 3% 2% 15% 53% 24% 3%
2501232 102 9% 8% 21% 39% 19% 5%
2019 2501231 196 0% 1% 5% 45% 39% 11%
2501232 88 3% 7% 17% 44% 25% 3%
2018 2501231 180 1% 1% 4% 43% 49% 2%
2501232 108 1% 1% 15% 64% 10% 9%
2017 2501231 160 3% 2% 9% 36% 44% 8%
2501232 106 1% 0% 6% 42% 48% 4%
2016 2501231 179 3% 0% 9% 49% 27% 12%
2501232 89 0% 0% 10% 44% 42% 4%
2015 2501231 215 1% 0% 10% 57% 25% 6%
2501232 103 7% 2% 17% 64% 9% 1%
2014 2501231 188 2% 1% 6% 41% 39% 12%
2501232 92 4% 1% 4% 54% 36% 0%
2013 2501231 176 2% 1% 11% 49% 30% 7%
2501232 112 4% 4% 14% 54% 19% 5%
2012 2501231 198 2% 1% 12% 51% 29% 6%
2501232 120 0% 0% 7% 67% 23% 3%
2011 2501231 230 2% 2% 12% 44% 35% 5%
2501232 102 1% 1% 7% 43% 46% 2%
2010 2501231 159 1% 1% 8% 28% 52% 9%
2501232 80 1% 1% 9% 43% 39% 8%