Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 76.389% 80.882% 5.556%
2021 77 71.429% 79.71% 10.39%
2020 77 72.727% 78.873% 7.792%
2019 70 81.429% 83.824% 2.857%
2018 65 83.077% 84.375% 1.538%
2017 69 81.159% 81.159% 0%
2016 73 89.041% 89.041% 0%
2015 80 80% 81.013% 1.25%
2014 71 53.521% 59.375% 9.859%
2013 96 83.333% 87.912% 5.208%
2012 57 85.965% 87.5% 1.754%
2011 43 93.023% 93.023% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501231 126
  71%
  72%
  2%
2501232 72
  76%
  81%
  6%
2021 2501231 163
  72%
  75%
  4%
2501232 77
  71%
  80%
  10%
2020 2501231 136
  75%
  77%
  3%
2501232 77
  73%
  79%
  8%
2019 2501231 111
  73%
  77%
  5%
2501232 70
  81%
  84%
  3%
2018 2501231 97
  71%
  72%
  1%
2501232 65
  83%
  84%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501231 115
  70%
  70%
  0%
2501232 69
  81%
  81%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2501231 123
  85%
  88%
  3%
2501232 73
  89%
  89%
  0%
2015 2501231 106
  82%
  84%
  2%
2501232 80
  80%
  81%
  1%
2014 2501231 123
  74%
  77%
  4%
2501232 71
  54%
  59%
  10%
2013 2501231 125
  86%
  88%
  3%
2501232 96
  83%
  88%
  5%
2012 2501231 140
  89%
  92%
  3%
2501232 57
  86%
  88%
  2%
2011 2501231 86
  90%
  93%
  3%
2501232 43
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501231 126 3% 0% 13% 54% 27% 2%
2501232 72 1% 0% 24% 51% 18% 6%
2021 2501231 163 4% 0% 18% 51% 24% 4%
2501232 77 3% 3% 27% 39% 18% 10%
2020 2501231 136 1% 0% 16% 58% 22% 3%
2501232 77 4% 0% 14% 55% 19% 8%
2019 2501231 111 4% 0% 27% 42% 22% 5%
2501232 70 1% 0% 30% 49% 16% 3%
2018 2501231 97 2% 2% 25% 42% 28% 1%
2501232 65 2% 3% 42% 37% 15% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501231 115 1% 1% 20% 49% 30% 0%
2501232 69 0% 0% 19% 62% 19% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2501231 123 4% 2% 30% 49% 11% 3%
2501232 73 4% 4% 29% 52% 11% 0%
2015 2501231 106 2% 0% 38% 42% 16% 2%
2501232 80 0% 1% 18% 61% 19% 1%
2014 2501231 123 5% 3% 19% 47% 22% 4%
2501232 71 0% 3% 11% 39% 37% 10%
2013 2501231 125 4% 2% 30% 49% 11% 3%
2501232 96 4% 0% 27% 52% 11% 5%
2012 2501231 140 4% 7% 41% 37% 8% 3%
2501232 57 5% 2% 25% 54% 12% 2%
2011 2501231 86 3% 27% 40% 20% 7% 3%
2501232 43 5% 2% 40% 47% 7% 0%