Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 96 91.667% 91.667% 0%
2021 76 43.421% 45.833% 5.263%
2020 80 73.75% 76.623% 3.75%
2019 82 81.707% 82.716% 1.22%
2018 58 65.517% 66.667% 1.724%
2017 90 94.444% 94.444% 0%
2016 85 68.235% 69.048% 1.176%
2015 88 61.364% 64.286% 4.545%
2014 70 51.429% 52.941% 2.857%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501231 102
  92%
  97%
  5%
2501232 96
  92%
  92%
  0%
2021 2501231 155
  90%
  93%
  4%
2501232 76
  43%
  46%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2501231 142
  80%
  83%
  4%
2501232 80
  74%
  77%
  4%
2019 2501231 113
  68%
  70%
  3%
2501232 82
  82%
  83%
  1%
2018 2501231 87
  78%
  79%
  1%
2501232 58
  66%
  67%
  2%
2017 2501231 126
  86%
  88%
  2%
2501232 90
  94%
  94%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2501231 129
  65%
  66%
  2%
2501232 85
  68%
  69%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501231 140
  74%
  75%
  1%
2501232 88
  61%
  64%
  5%
2014 2501231 193
  67%
  71%
  6%
2501232 70
  51%
  53%
  3%
2013 2501231 202
  56%
  58%
  2%
2012 2501231 206
  47%
  47%
  1%
2011 2501231 100
  29%
  30%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501231 102 4% 1% 22% 66% 3% 5%
2501232 96 2% 2% 16% 72% 8% 0%
2021 2501231 155 1% 4% 28% 56% 6% 4%
2501232 76 0% 1% 7% 36% 51% 5%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2501231 142 1% 1% 20% 57% 16% 4%
2501232 80 1% 6% 16% 50% 23% 4%
2019 2501231 113 1% 2% 12% 53% 29% 3%
2501232 82 1% 1% 17% 61% 17% 1%
2018 2501231 87 0% 0% 21% 57% 21% 1%
2501232 58 2% 0% 21% 43% 33% 2%
2017 2501231 126 6% 0% 25% 55% 12% 2%
2501232 90 2% 0% 30% 59% 6% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2016 2501231 129 1% 1% 16% 48% 33% 2%
2501232 85 2% 0% 13% 53% 31% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501231 140 0% 1% 19% 54% 25% 1%
2501232 88 0% 0% 10% 51% 34% 5%
2014 2501231 193 1% 1% 14% 51% 27% 6%
2501232 70 0% 0% 7% 44% 46% 3%
2013 2501231 202 0% 0% 8% 48% 41% 2%
2012 2501231 206 0% 0% 6% 40% 52% 1%
2011 2501231 100 0% 0% 4% 25% 69% 2%