Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 92 92.391% 94.444% 2.174%
2021 90 74.444% 74.444% 0%
2020 100 77% 77% 0%
2019 102 75.49% 76.238% 0.98%
2018 111 63.964% 66.981% 4.505%
2017 113 55.752% 55.752% 0%
2016 111 54.955% 55.963% 1.802%
2015 104 63.462% 64.706% 1.923%
2014 76 57.895% 58.667% 1.316%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501231 214
  50%
  51%
  2%
2501232 92
  92%
  94%
  2%
2021 2501231 183
  43%
  45%
  6%
2501232 90
  74%
  74%
  0%
2020 2501231 241
  68%
  69%
  2%
2501232 100
  77%
  77%
  0%
2019 2501231 202
  49%
  51%
  4%
2501232 102
  75%
  76%
  1%
2018 2501231 215
  52%
  57%
  8%
2501232 111
  64%
  67%
  5%
2017 2501231 198
  38%
  38%
  2%
2501232 113
  56%
  56%
  0%
2016 2501231 194
  40%
  41%
  2%
2501232 111
  55%
  56%
  2%
2015 2501231 207
  55%
  56%
  2%
2501232 104
  63%
  65%
  2%
2014 2501231 177
  45%
  47%
  5%
2501232 76
  58%
  59%
  1%
2013 2501231 160
  65%
  67%
  2%
2012 2501231 162
  67%
  76%
  11%
2011 2501231 202
  72%
  84%
  14%
2010 2501231 159
  52%
  54%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501231 214 0% 0% 3% 45% 48% 2%
2501232 92 1% 0% 30% 61% 5% 2%
2021 2501231 183 0% 1% 1% 39% 51% 6%
2501232 90 1% 2% 4% 67% 26% 0%
2020 2501231 241 0% 0% 5% 62% 30% 2%
2501232 100 0% 1% 7% 68% 23% 0%
2019 2501231 202 0% 0% 2% 46% 48% 4%
2501232 102 0% 0% 10% 66% 24% 1%
2018 2501231 215 0% 0% 3% 49% 40% 8%
2501232 111 0% 0% 8% 56% 32% 5%
2017 2501231 198 0% 0% 2% 35% 61% 2%
2501232 113 0% 0% 4% 50% 44% 0%
2016 2501231 194 0% 0% 3% 37% 58% 2%
2501232 111 0% 0% 5% 50% 43% 2%
2015 2501231 207 0% 0% 7% 48% 43% 2%
2501232 104 0% 0% 7% 57% 35% 2%
2014 2501231 177 0% 1% 5% 40% 50% 5%
2501232 76 0% 1% 7% 50% 41% 1%
2013 2501231 160 0% 0% 5% 60% 33% 3%
2012 2501231 162 2% 1% 8% 56% 22% 11%
2011 2501231 202 0% 1% 13% 57% 14% 14%
2010 2501231 159 0% 0% 3% 49% 44% 4%