Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 77 90.909% 94.595% 3.896%
2021 68 66.176% 73.77% 10.294%
2020 75 81.333% 81.333% 0%
2019 67 97.015% 97.015% 0%
2018 61 78.689% 80% 1.639%
2017 72 81.944% 83.099% 1.389%
2016 72 88.889% 94.118% 5.556%
2015 70 74.286% 81.25% 8.571%
2014 54 70.37% 73.077% 3.704%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 77
  91%
  95%
  4%
2021 2501232 68
  66%
  74%
  10%
2020 2501231 1
  100%
  100%
  0%
2501232 75
  81%
  81%
  0%
2019 2501231 39
  90%
  92%
  3%
2501232 67
  97%
  97%
  0%
2018 2501231 183
  54%
  63%
  14%
2501232 61
  79%
  80%
  2%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2017 2501231 154
  44%
  54%
  19%
2501232 72
  82%
  83%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2501231 166
  58%
  72%
  19%
2501232 72
  89%
  94%
  6%
1355 14
  0%
  0%
  0%
2015 2501231 200
  65%
  73%
  11%
2501232 70
  74%
  81%
  9%
2014 2501231 171
  49%
  61%
  19%
2501232 54
  70%
  73%
  4%
2013 2501231 197
  70%
  76%
  8%
2012 2501231 176
  49%
  57%
  15%
2011 2501231 165
  62%
  70%
  11%
2010 2501231 153
  78%
  90%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 77 3% 0% 8% 79% 5% 4%
2021 2501232 68 3% 0% 12% 51% 24% 10%
2020 2501231 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501232 75 0% 3% 12% 67% 19% 0%
2019 2501231 39 0% 0% 44% 46% 8% 3%
2501232 67 0% 0% 58% 37% 3% 0%
2018 2501231 183 1% 1% 8% 45% 32% 14%
2501232 61 2% 3% 13% 61% 20% 2%
1353 48 0% 0% 0% 33% 67% 0%
2017 2501231 154 0% 1% 5% 38% 37% 19%
2501232 72 0% 1% 17% 64% 17% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501231 166 3% 2% 10% 43% 23% 19%
2501232 72 1% 3% 31% 54% 6% 6%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2501231 200 1% 1% 9% 55% 24% 11%
2501232 70 1% 0% 9% 64% 17% 9%
2014 2501231 171 0% 0% 5% 44% 32% 19%
2501232 54 2% 0% 4% 65% 26% 4%
2013 2501231 197 2% 0% 20% 48% 22% 8%
2012 2501231 176 1% 0% 7% 41% 36% 15%
2011 2501231 165 0% 1% 12% 50% 27% 11%
2010 2501231 153 2% 5% 21% 50% 8% 14%