Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 85.714% 100% 14.286%
2021 27 88.889% 92.308% 3.704%
2020 27 88.889% 100% 11.111%
2019 34 97.059% 97.059% 0%
2018 38 92.105% 92.105% 0%
2017 28 82.143% 82.143% 0%
2016 22 90.909% 95.238% 4.545%
2015 34 100% 100% 0%
2014 18 100% 100% 0%
2013 26 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 28
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501232 27
  89%
  92%
  4%
2020 2501232 27
  89%
  100%
  11%
2019 2501232 34
  97%
  97%
  0%
2018 2501232 38
  92%
  92%
  0%
2017 2501232 28
  82%
  82%
  0%
2016 2501232 22
  91%
  95%
  5%
2015 2501232 34
  100%
  100%
  0%
2014 2501232 18
  100%
  100%
  0%
2013 2501232 26
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 28 0% 0% 32% 54% 0% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501232 27 4% 0% 52% 33% 7% 4%
2020 2501232 27 0% 0% 11% 74% 0% 11%
2019 2501232 34 6% 0% 15% 76% 3% 0%
2018 2501232 38 3% 8% 24% 58% 8% 0%
2017 2501232 28 0% 4% 32% 43% 18% 0%
2016 2501232 22 0% 18% 73% 0% 5% 5%
2015 2501232 34 0% 0% 53% 47% 0% 0%
2014 2501232 18 6% 6% 22% 67% 0% 0%
2013 2501232 26 0% 0% 31% 69% 0% 0%