Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 83.871% 86.667% 3.226%
2021 35 97.143% 97.143% 0%
2020 40 100% 100% 0%
2019 39 87.179% 89.474% 2.564%
2018 41 100% 100% 0%
2017 32 84.375% 84.375% 0%
2016 38 100% 100% 0%
2015 39 97.436% 97.436% 0%
2014 22 100% 100% 0%
2013 25 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 31
  84%
  87%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501232 35
  97%
  97%
  0%
2020 2501232 40
  100%
  100%
  0%
2019 2501232 39
  87%
  89%
  3%
2018 2501232 41
  100%
  100%
  0%
2017 2501232 32
  84%
  84%
  0%
2016 2501232 38
  100%
  100%
  0%
2015 2501232 39
  97%
  97%
  0%
2014 2501232 22
  100%
  100%
  0%
2013 2501232 25
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 31 0% 0% 45% 39% 13% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501232 35 0% 0% 63% 34% 3% 0%
2020 2501232 40 0% 0% 10% 90% 0% 0%
2019 2501232 39 0% 0% 51% 36% 10% 3%
2018 2501232 41 0% 0% 29% 71% 0% 0%
2017 2501232 32 0% 0% 6% 78% 16% 0%
2016 2501232 38 0% 0% 18% 82% 0% 0%
2015 2501232 39 0% 0% 26% 72% 3% 0%
2014 2501232 22 5% 9% 41% 45% 0% 0%
2013 2501232 25 0% 0% 24% 76% 0% 0%