Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 98.276% 100% 1.724%
2021 63 93.651% 95.161% 1.587%
2020 66 100% 100% 0%
2019 58 100% 100% 0%
2018 73 93.151% 95.775% 2.74%
2017 51 90.196% 92% 1.961%
2016 59 91.525% 91.525% 0%
2015 74 87.838% 87.838% 0%
2014 62 96.774% 100% 3.226%
2013 42 90.476% 92.683% 2.381%
2012 37 97.297% 97.297% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 58
  98%
  100%
  2%
2501233 10
  70%
  88%
  20%
2021 2501232 63
  94%
  95%
  2%
2501233 6
  83%
  100%
  17%
2020 2501232 66
  100%
  100%
  0%
2501233 12
  100%
  100%
  0%
2019 2501232 58
  100%
  100%
  0%
2501233 13
  62%
  89%
  31%
2018 2501232 73
  93%
  96%
  3%
2501233 9
  56%
  83%
  33%
2017 2501232 51
  90%
  92%
  2%
2501233 9
  44%
  100%
  56%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501232 59
  92%
  92%
  0%
2501233 13
  46%
  86%
  46%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501232 74
  88%
  88%
  0%
2501233 12
  58%
  88%
  33%
2014 2501232 62
  97%
  100%
  3%
2501233 14
  71%
  77%
  7%
2013 2501232 42
  90%
  93%
  2%
2501233 18
  72%
  93%
  22%
2012 2501232 37
  97%
  97%
  0%
2501233 11
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 58 5% 0% 76% 17% 0% 2%
2501233 10 0% 0% 50% 20% 10% 20%
2021 2501232 63 3% 5% 73% 13% 5% 2%
2501233 6 0% 0% 67% 17% 0% 17%
2020 2501232 66 2% 0% 68% 30% 0% 0%
2501233 12 17% 0% 50% 33% 0% 0%
2019 2501232 58 2% 7% 71% 21% 0% 0%
2501233 13 8% 8% 31% 15% 8% 31%
2018 2501232 73 0% 4% 41% 48% 4% 3%
2501233 9 0% 0% 11% 44% 11% 33%
2017 2501232 51 2% 8% 41% 39% 8% 2%
2501233 9 0% 0% 11% 33% 0% 56%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501232 59 2% 2% 15% 73% 8% 0%
2501233 13 0% 8% 23% 15% 8% 46%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501232 74 1% 0% 20% 66% 12% 0%
2501233 12 0% 0% 8% 50% 8% 33%
2014 2501232 62 0% 2% 18% 77% 0% 3%
2501233 14 0% 0% 7% 64% 21% 7%
2013 2501232 42 2% 0% 50% 38% 7% 2%
2501233 18 0% 0% 39% 33% 6% 22%
2012 2501232 37 5% 14% 62% 16% 3% 0%
2501233 11 0% 45% 45% 9% 0% 0%