Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 95.238% 100% 4.762%
2021 30 100% 100% 0%
2020 25 100% 100% 0%
2019 33 100% 100% 0%
2018 31 100% 100% 0%
2017 36 100% 100% 0%
2016 29 96.552% 100% 3.448%
2015 34 100% 100% 0%
2014 18 100% 100% 0%
2013 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 21
  95%
  100%
  5%
2021 2501232 30
  100%
  100%
  0%
2020 2501232 25
  100%
  100%
  0%
2019 2501232 33
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501232 31
  100%
  100%
  0%
2017 2501232 36
  100%
  100%
  0%
2016 2501232 29
  97%
  100%
  3%
2015 2501232 34
  100%
  100%
  0%
2014 2501232 18
  100%
  100%
  0%
2013 2501232 21
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 21 0% 0% 62% 33% 0% 5%
2021 2501232 30 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2020 2501232 25 0% 0% 24% 76% 0% 0%
2019 2501232 33 0% 0% 39% 61% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501232 31 0% 0% 29% 71% 0% 0%
2017 2501232 36 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501232 29 0% 0% 31% 66% 0% 3%
2015 2501232 34 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2014 2501232 18 0% 0% 72% 28% 0% 0%
2013 2501232 21 0% 0% 57% 43% 0% 0%