Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 93.548% 100% 6.452%
2021 28 96.429% 100% 3.571%
2020 32 93.75% 96.774% 3.125%
2019 27 100% 100% 0%
2018 28 96.429% 100% 3.571%
2017 32 93.75% 100% 6.25%
2016 29 96.552% 96.552% 0%
2015 29 86.207% 100% 13.793%
2014 20 90% 100% 10%
2013 43 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 31
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501232 28
  96%
  100%
  4%
2020 2501232 32
  94%
  97%
  3%
2019 2501232 27
  100%
  100%
  0%
2018 2501232 28
  96%
  100%
  4%
2017 2501232 32
  94%
  100%
  6%
2016 2501232 29
  97%
  97%
  0%
2015 2501232 29
  86%
  100%
  14%
2014 2501232 20
  90%
  100%
  10%
2013 2501232 43
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 31 6% 23% 45% 19% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501232 28 0% 29% 43% 25% 0% 4%
2020 2501232 32 3% 13% 66% 13% 3% 3%
2019 2501232 27 15% 7% 59% 19% 0% 0%
2018 2501232 28 4% 7% 29% 57% 0% 4%
2017 2501232 32 6% 0% 50% 38% 0% 6%
2016 2501232 29 3% 7% 41% 45% 3% 0%
2015 2501232 29 3% 10% 41% 31% 0% 14%
2014 2501232 20 5% 10% 45% 30% 0% 10%
2013 2501232 43 5% 7% 63% 26% 0% 0%