Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 38 97.368% 97.368% 0%
2021 37 100% 100% 0%
2020 41 100% 100% 0%
2019 37 100% 100% 0%
2018 35 94.286% 100% 5.714%
2017 33 87.879% 100% 12.121%
2016 31 100% 100% 0%
2015 31 100% 100% 0%
2014 31 100% 100% 0%
2013 39 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 38
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501232 37
  100%
  100%
  0%
2020 2501232 41
  100%
  100%
  0%
2019 2501232 37
  100%
  100%
  0%
2018 2501232 35
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501232 33
  88%
  100%
  12%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2501232 31
  100%
  100%
  0%
2015 2501232 31
  100%
  100%
  0%
2014 2501232 31
  100%
  100%
  0%
2013 2501232 39
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 38 5% 5% 58% 29% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501232 37 3% 8% 65% 24% 0% 0%
2020 2501232 41 7% 20% 59% 15% 0% 0%
2019 2501232 37 3% 14% 59% 24% 0% 0%
2018 2501232 35 3% 51% 40% 0% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501232 33 3% 21% 42% 21% 0% 12%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2501232 31 6% 35% 45% 13% 0% 0%
2015 2501232 31 6% 32% 48% 13% 0% 0%
2014 2501232 31 3% 13% 68% 16% 0% 0%
2013 2501232 39 3% 31% 49% 18% 0% 0%