Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 397 115 80
2022 445 112 80
2021 441 130 80
2020 420 116 80
2019 333 110 80
2018 337 95 80
2017 280 89 80
2016 317 109 80
2015 374 134 80
2014 264 86 80
2013 272 64 80
2012 401 111 80
2011 373 72 80
2010 291 50 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 73%
64
7%
6
19%
17
0%
0
0%
0
1%
1
88
2022 90%
72
4%
3
5%
4
0%
0
0%
0
1%
1
80
2021 87%
76
8%
7
2%
2
0%
0
0%
0
2%
2
87
2020 86%
75
8%
7
5%
4
0%
0
1%
1
0%
0
87
2019 77%
65
13%
11
6%
5
1%
1
1%
1
1%
1
84
2018 85%
72
7%
6
6%
5
0%
0
2%
2
0%
0
85
2017 69%
57
17%
14
11%
9
0%
0
1%
1
2%
2
83
2016 68%
61
21%
19
8%
7
0%
0
2%
2
1%
1
90
2015 68%
59
18%
16
10%
9
1%
1
2%
2
0%
0
87
2014 59%
47
25%
20
15%
12
0%
0
0%
0
0%
0
79
2013 52%
49
31%
29
16%
15
0%
0
0%
0
1%
1
94
2012 72%
65
14%
13
12%
11
0%
0
1%
1
0%
0
90
2011 63%
51
20%
16
15%
12
0%
0
2%
2
0%
0
81
2010 55%
45
13%
11
27%
22
2%
2
1%
1
1%
1
82