UAB

Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques ( Suprimit )

Dades DGU
  • GRAU00000372 Graduat en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 100% 100% 0%
2018 92% 96% 4%
2017 85% 92% 7%
2016 73% 87% 16%
2015 80% 86% 7%
2014 70% 82% 15%
2013 62% 79% 22%
2012 70% 84% 16%
2011 54% 63% 14%
2010 51% 70% 27%
2009 36% 81% 56%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2019 11 0 56 33 0
2018 30 26 13 26 4
2017 13 14 32 32 8
2016 5 8 37 37 13
2015 8 5 36 37 14
2014 4 6 42 29 18
2013 1 7 29 41 21
2012 2 9 23 51 16
2011 2 8 15 38 37
2010 0 4 15 50 30
2009 0 6 19 56 19
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np