Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 107 11 30
2022 139 22 30
2021 107 15 30
2020 111 17 30
2019 98 11 30
2018 104 18 30
2017 70 11 30
2016 73 16 30
2015 62 12 30
2014 63 11 30
2013 78 14 30
2012 86 17 30
2011 70 16 30
2010 38 5 30

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21141: Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 107 11 30
2022 139 22 30

21073: Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 107 15 30
2020 111 17 30
2019 98 11 30
2018 104 18 30
2017 70 11 30
2016 73 16 30
2015 62 12 30
2014 63 11 30
2013 78 14 30
2012 86 17 30
2011 70 16 30
2010 38 5 30

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2021 100%
23
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
23
2020 88%
21
0%
0
8%
2
4%
1
0%
0
0%
0
24
2019 85%
23
4%
1
7%
2
0%
0
4%
1
0%
0
27
2018 96%
24
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
0%
0
25
2017 92%
12
0%
0
8%
1
0%
0
0%
0
0%
0
13
2016 82%
18
0%
0
18%
4
0%
0
0%
0
0%
0
22
2015 82%
18
0%
0
18%
4
0%
0
0%
0
0%
0
22
2014 79%
11
0%
0
21%
3
0%
0
0%
0
0%
0
14
2013 90%
19
0%
0
5%
1
0%
0
5%
1
0%
0
21
2012 72%
23
13%
4
13%
4
0%
0
3%
1
0%
0
32
2011 67%
18
4%
1
22%
6
4%
1
4%
1
0%
0
27
2010 88%
15
0%
0
12%
2
0%
0
0%
0
0%
0
17
2009 80%
4
0%
0
20%
1
0%
0
0%
0
0%
0
5