Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503868 1
  100%
  100%
  0%
2500786 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  0%
  0%
  100%
2501933 1
  0%
  0%
  100%
2501935 79
  99%
  100%
  1%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501233 3
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  0%
  0%
  0%
2501935 74
  93%
  96%
  3%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
2500262 2
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  0%
  0%
  0%
2501935 87
  95%
  98%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 1
  100%
  100%
  0%
2501232 1
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500097 2
  100%
  100%
  0%
2501935 84
  98%
  100%
  2%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 3
  100%
  100%
  0%
2500256 4
  100%
  100%
  0%
2500251 1
  100%
  100%
  0%
2500786 1
  100%
  100%
  0%
2501232 1
  100%
  100%
  0%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2501935 71
  99%
  100%
  1%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1355 28
  0%
  0%
  100%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2501935 79
  100%
  100%
  0%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2501935 87
  100%
  100%
  0%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2015 2501935 81
  100%
  100%
  0%
2014 2501935 76
  99%
  100%
  1%
2013 2501935 80
  99%
  100%
  1%
2012 2501935 82
  100%
  100%
  0%
2011 2501935 71
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503868 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501933 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501935 79 0% 0% 72% 27% 0% 1%
1353 80 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2021 2501910 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501233 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501935 74 0% 0% 42% 51% 4% 3%
2503778 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 96 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501935 87 0% 0% 43% 53% 2% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500252 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501232 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500097 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501935 84 0% 4% 73% 21% 0% 2%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501572 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500256 4 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500251 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501232 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501233 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501935 71 4% 6% 62% 27% 0% 1%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 28 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2501935 79 0% 4% 68% 28% 0% 0%
1355 28 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2016 2501935 87 1% 1% 67% 31% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2015 2501935 81 1% 6% 70% 22% 0% 0%
2014 2501935 76 4% 3% 88% 4% 0% 1%
2013 2501935 80 4% 5% 79% 11% 0% 1%
2012 2501935 82 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2011 2501935 71 1% 4% 51% 42% 0% 1%