Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 321 41 40
2022 326 37 40
2021 350 51 40
2020 367 57 40
2019 306 52 40
2018 276 41 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 89.39% 85.71%
2021 89.23% 88.94%
2020 86.16% 88.04%
2019 86.28% 86.04%
2018 69.57% 69.57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats