Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 484 57 60
2022 590 75 60
2021 515 53 60
2020 507 63 60
2019 394 49 60
2018 308 40 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 86.54% 88.82%
2021 84.19% 79.84%
2020 80.33% 76.77%
2019 83.68% 79.64%
2018 81.52% 81.52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats