Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 302 51 60
2021 344 76 60
2020 372 68 60
2019 483 118 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 97.78% 95.14%
2020 95.58% 94.94%
2019 95.89% 95.89%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats