UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 98% 99% 1%
2020 95% 97% 2%
2019 96% 98% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 1 3 69 25 1
2020 2 2 54 39 3
2019 2 6 59 31 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104772 Actors i Institucions Polítiques Contemporànies 54 0 2 30 22 0 0 100% 100% 0%
104779 Comunicació Corporativa: Plans Estratègics 57 0 0 52 5 0 0 100% 100% 0%
104781 Comunicació de Crisis 47 0 0 44 3 0 0 100% 100% 0%
104780 Comunicació Interna 60 2 1 39 18 0 0 100% 100% 0%
104770 Dret de la Comunicació i Deontologia Professional 55 0 0 18 37 0 0 100% 100% 0%
104790 Estadística Bàsica 54 2 5 39 7 1 0 98% 98% 0%
104764 Estructura de la Comunicació 62 1 0 42 12 5 2 89% 92% 3%
104766 Expressió i Argumentació en Català 62 0 0 26 34 1 1 97% 98% 2%
104767 Expressió i Argumentació en Espanyol 62 3 0 47 11 0 1 98% 100% 2%
104784 Fonaments Tecnològics de la Comunicació 62 0 1 50 10 0 1 98% 100% 2%
104782 Gestió de la Imatge Pública 52 1 5 46 0 0 0 100% 100% 0%
104769 Gestió Documental i d'Arxius 55 0 0 18 37 0 0 100% 100% 0%
104787 Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials 56 1 2 52 1 0 0 100% 100% 0%
105803 Història Contemporània de les Dones 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104763 Història de la Comunicació 64 2 0 44 17 0 1 98% 100% 2%
104768 Introducció a l'Economia Contemporània 62 0 0 17 42 2 1 95% 97% 2%
104774 Introducció Al Màrqueting 48 0 0 38 10 0 0 100% 100% 0%
104775 Màrqueting de la Comunicació 45 0 1 41 3 0 0 100% 100% 0%
104773 Mètodes Bàsics de Recerca en Comunicació 49 0 0 30 19 0 0 100% 100% 0%
104777 Organització i Gestió d'Esdeveniments 47 0 2 45 0 0 0 100% 100% 0%
104804 Pràctiques Externes 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
104778 Protocol 46 0 9 35 2 0 0 100% 100% 0%
104788 Responsabilitat Social Corporativa 53 3 0 47 3 0 0 100% 100% 0%
101154 Sociologia del Gènere 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
104771 Sociologia General 55 2 11 34 8 0 0 100% 100% 0%
104789 Tècniques de Negociació, Mediació i Lideratge en les Organitzacions 49 0 2 38 9 0 0 100% 100% 0%
104786 Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisual de les Organitzacions 54 0 0 49 5 0 0 100% 100% 0%
104765 Teoria de la Comunicació 60 3 1 19 31 5 1 90% 92% 2%
104776 Teoria i Estructura de les Relacions Públiques 63 1 0 39 22 0 1 98% 100% 2%
106095 Teoria i Tècniques de la Construcció i la Locució del Discurs 64 0 0 54 3 6 1 89% 90% 2%
105814 Violències Masclistes 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%