Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 239 63 60
2022 240 59 60
2021 323 100 60
2020 361 96 60
2019 353 114 60

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21130: Grau en Estudis Socioculturals de Gènere

Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 240 59 60
2021 323 100 60
2020 361 96 60
2019 353 114 60

21148:

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 239 63 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.79% 88.75%
2021 93.64% 90.3%
2020 96.49% 97.59%
2019 88.78% 89.09%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats