UAB

Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

Dades DGU
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 66% 79% 17%
2020 71% 80% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 10 26 41 21
2020 2 8 28 42 20
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101520 Història d'Àsia 41 1 0 5 26 6 3 78% 84% 7%
100228 Introducció a la Lingüística 41 0 1 7 23 6 4 76% 84% 10%
103547 Introducció a la Literatura Espanyola I 50 0 0 13 24 9 4 74% 80% 8%
103548 Introducció a la Literatura Espanyola II 55 0 0 2 12 21 20 25% 40% 36%
100604 Introducció a la Llengua Espanyola 53 0 1 10 22 9 11 62% 79% 21%
105862 Introducció a l’Espanyol Llengua Estrangera 56 2 0 25 12 13 4 70% 75% 7%
106039 La Gramàtica a l'Aula d'ELE 24 1 0 4 9 4 6 58% 78% 25%
100271 Literatura Comparada 26 0 4 5 4 8 5 50% 62% 19%
100623 Literatura Espanyola del Segle XVII 22 0 0 0 11 2 9 50% 85% 41%
100629 Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània 15 0 0 3 7 3 2 67% 77% 13%
100586 Morfologia de l'Espanyol 25 0 0 1 7 12 5 32% 40% 20%
100583 Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple 26 0 1 2 12 1 10 58% 94% 38%
105860 Xinès I: Introducció a la Llengua i l’Escriptura Xineses 42 2 16 19 1 0 4 90% 100% 10%
105861 Xinès II: Introducció a la Llengua i l’Escriptura Xineses 44 0 6 16 15 0 7 84% 100% 16%
105863 Xinès III: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa 27 1 15 6 4 0 1 96% 100% 4%
105864 Xinès IV: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa 23 1 5 5 7 4 1 78% 82% 4%