UAB

Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

Dades DGU
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 72% 81% 11%
2021 66% 79% 17%
2020 71% 80% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 5 25 49 19
2021 2 10 26 41 21
2020 2 8 28 42 20
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
105870 ELE: Anàlisi d’Errors 10 0 0 5 5 0 0 100% 100% 0%
105866 Fonaments per a la Mediació Cultural 9 0 0 8 1 0 0 100% 100% 0%
100587 Fonètica i Fonologia de l'Espanyol 13 0 0 1 7 3 2 62% 73% 15%
101520 Història d'Àsia 32 1 0 4 10 14 3 47% 52% 9%
100228 Introducció a la Lingüística 33 0 2 3 16 8 4 64% 72% 12%
105862 Introducció a l’Espanyol Llengua Estrangera 37 1 0 3 17 8 8 57% 72% 22%
106039 La Gramàtica a l'Aula d'ELE 38 2 1 10 19 2 4 84% 94% 11%
100610 L'Espanyol d'Amèrica 12 0 0 1 9 1 1 83% 91% 8%
106743 Literatura Comparada 39 0 0 9 21 8 1 77% 79% 3%
100595 Literatura Espanyola Contemporània 11 0 0 0 10 1 0 91% 91% 0%
100593 Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme 12 0 0 0 4 5 3 33% 44% 25%
100623 Literatura Espanyola del Segle XVII 39 0 3 10 18 1 7 79% 97% 18%
106347 Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes 53 0 0 2 21 23 7 43% 50% 13%
106352 Literatura Hispanoamericana del Segle XX 37 0 1 6 21 7 2 76% 80% 5%
106346 Literatura Medieval i del Segle d'Or 34 0 0 6 9 9 10 44% 62% 29%
105868 Literatura Xinesa 12 1 0 6 5 0 0 100% 100% 0%
105869 Llengua Xinesa per a Fins Específics 14 0 2 8 3 0 1 93% 100% 7%
100586 Morfologia de l'Espanyol 44 0 0 5 27 8 4 73% 80% 9%
106372 Norma i Ús en Espanyol 34 0 0 7 18 4 5 74% 86% 15%
100583 Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple 35 0 0 9 21 1 4 86% 97% 11%
105860 Xinès I: Introducció a la Llengua i l’Escriptura Xineses 28 1 6 10 6 1 4 82% 96% 14%
105861 Xinès II: Introducció a la Llengua i l’Escriptura Xineses 28 1 3 5 7 7 5 57% 70% 18%
105863 Xinès III: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa 30 1 5 12 8 3 1 87% 90% 3%
105864 Xinès IV: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa 36 1 7 9 11 3 5 78% 90% 14%
105865 Xinès V: Desenvolupament de Destreses Comunicatives 18 1 0 10 7 0 0 100% 100% 0%
105867 Xinès VI: Desenvolupament de Destreses Comunicatives 17 1 3 9 3 1 0 94% 94% 0%