Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 70.11% 78.61%
2020 73.83% 73.83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats