Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 109 18 15
2022 149 18 15
2021 61 11 15
2020 108 26 15

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.76% 90.8%
2021 90.23% 90.23%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats