Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 4%
13h
15%
53h
9%
31h
4%
16h
57%
203h
11%
41h
357h