UAB

Màster Universitari en Publicitat i Relacions Públiques ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000698 Màster Universitari en Publicitat i Relacions Públiques
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 82% 89% 8%
2010 96% 96% 0%
2009 89% 98% 9%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2012 3% 16% 67% 14% 0%
2011 2% 20% 48% 20% 11%
2010 4% 11% 48% 33% 4%
2009 6% 22% 53% 16% 2%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np