Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 96 25
2011 84 25
2010 151 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 98.81% %
2012 96% 93.75%
2011 89.81% 80.36%
2010 89.29% 87.5%
2009 80.38% 74.58%
2008 97% 94.64%
2007 93.51% 88.46%
2006 95.83% 95.83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats