Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 100% 100%
2010 97.83% 97.73%
2009 100% 100%
2008 100% 100%
2007 99.1% 99.1%
2006 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats