UAB

Màster Universitari en Estudis Ambientals ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000117 Màster Universitari en Estudis Ambientals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 94% 100% 6%
2012 98% 100% 2%
2011 99% 100% 1%
2010 94% 100% 6%
2009 97% 100% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 5% 32% 58% 6% 0%
2012 5% 35% 51% 9% 0%
2011 10% 35% 49% 6% 0%
2010 4% 30% 55% 10% 0%
2009 3% 35% 54% 8% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np