Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 0%
0h
8%
6h
27%
19h
0%
0h
27%
19h
37%
26h
71h
2012 4%
16h
16%
59h
20%
77h
13%
51h
19%
71h
27%
103h
378h
2011 4%
16h
13%
53h
8%
32h
18%
76h
18%
76h
40%
170h
424h
2010 6%
19h
20%
65h
11%
36h
18%
59h
7%
23h
37%
119h
321h
2009 10%
25h
21%
53h
14%
35h
6%
15h
14%
35h
34%
85h
247h
2008 8%
15h
37%
73h
6%
12h
18%
35h
5%
10h
28%
55h
200h
2007 10%
15h
30%
46h
0%
0h
22%
34h
9%
14h
29%
44h
153h