Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 94.5% 98.18%
2011 84% 83.43%
2010 91.3% 89.42%
2009 76.95% 78.26%
2008 84.25% 84.5%
2007 92.68% 92.68%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats