Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 28%
36h
59%
77h
0%
0h
0%
0h
12%
15h
0%
0h
130h
2011 34%
71h
55%
115h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
11%
24h
210h
2010 29%
40h
49%
67h
0%
0h
0%
0h
7%
9h
17%
23h
138h
2009 28%
44h
43%
68h
0%
0h
0%
0h
8%
13h
20%
31h
157h
2008 25%
41h
34%
56h
0%
0h
0%
0h
23%
38h
18%
29h
164h
2007 21%
51h
40%
100h
0%
0h
13%
32h
17%
43h
9%
21h
247h